Record:   Prev Next
作者 汪耀楠 著
書名 注释学纲要 / 汪耀楠著
出版項 北京市 : 语文出版社, 1991[民80]
國際標準書號 7800062317
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  011.8 8355    在架上    30580000192711
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 011.8 1315    在架上    HPE0321020
版本 第1版
說明 4, 349面 ; 20公分
人民幣4.30元 (平裝)
附註 拼音题名: Zhushixue gangyao
主題 校勘學 csht
Alt Title Zhu shi xue gang yao
Record:   Prev Next