Record:   Prev Next
作者 1994與全球同步跨越世紀系列研討會 (1994.4 : 臺北市)
書名 1994"與全球同步跨越世紀"系列研討會實錄 / 張葆樺總編輯
出版項 臺北市 : 救國團社會研究院, 民84[1995]
國際標準書號 9579959609 (v.1)
9579959617 (v.2)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  078 1144  v.1    在架上    30520010650902
 民族所圖書館  078 1144  v.2    在架上    30520010650910
 人文社會聯圖  078 1144 1995  v.1    在架上    30600610039928
說明 2冊 ; 21公分
(平裝)
附註 館藏: v.1. HS(TH)
Alt Author 張葆樺 總編輯
Alt Title 與全球同步跨越世紀系列研討會實錄
Record:   Prev Next