Record:   Prev Next
書名 經籍纂詁 / (清)阮元等撰
出版項 [出版地不詳 : 出版者不詳, 出版年不詳]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  090 755    在架上    30580001414247
說明 [171], 1072面 ; 27公分
(精裝)
主題 經學 -- 評論 csht
Alt Author 阮元 (1764-1849) 撰
Record:   Prev Next