Record:   Prev Next
書名 春秋左传译注 / 舒焚审校 ; 鲁开泰译注
出版項 武汉市 : 武汉出版社, 1998[民87]
國際標準書號 7543016885
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  095.12 8653    在架上    30580001488274
版本 第1版
說明 [3], 1132面 ; 20公分
人民幣45.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Chunqiu zuozhuan yizhu
主題 春秋(經書) -- 註釋 csht
左傳 -- 註釋 csht
Alt Author 舒焚 審校
魯開泰 譯註
Alt Title Chunqiu zuozhuan yizhu
春秋左傳譯注
Record:   Prev Next