Record:   Prev Next
作者 傅佩榮 (1950-) 著
書名 傅佩荣译解大学中庸 / 傅佩荣著
出版項 北京市 : 東方出版社, 2012
國際標準書號 9787506045995 (精裝) : 人民幣48.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  121.25 8576    在架上    30580003030397
版本 第1版
說明 [10], 192面 ; 24公分
附註 附錄: 1, 大学章句集注;2, 中庸章句集注;3, 大学问
拼音題名: Fu peirong yijie daxue zhongyong
主題 大學 -- 譯文 csht
大學 -- 註釋 csht
中庸 -- 譯文 csht
中庸 -- 註釋 csht
Alt Title Fu peirong yijie daxue zhongyong
Record:   Prev Next