Record:   Prev Next
作者 馮學成 (1949-) 講述
書名 禪说庄子 : 骈拇、外物 / 冯学成讲述
出版項 北京市 : 东方出版社, 2013
國際標準書號 9787506067607 (平裝) : 人民幤27.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  121.337 8263:2-4    在架上    30580003060840
版本 第1版
說明 [18], 180面 ; 21公分
附註 拼音題名: Chanshuo zhuangzi : pianmu waiwu
主題 莊子 -- 評論 csht
Alt Title Chanshuo zhuangzi : pianmu waiwu
Record:   Prev Next