Record:   Prev Next
作者 馬新國 著
書名 康德美学研究 / 马新国著
出版項 北京市 : 北京师范大学出版社, 1995[民84]
國際標準書號 7303036202
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  147.45 8345    在架上    30580000441365
 近史所郭廷以圖書館  147.2 365    在架上    30550111563712
版本 第1版
說明 [10], 288面 ; 21公分
人民幣14.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Kang De mei xue yan jiu
馆藏: 1997第2刷. MH
主題 康德 (Kant, Immanuel, 1724-1804) -- 學術思想 -- 美學 csht
美學 csht
Alt Title Kang De mei xue yan jiu
Kang De mei xue yan jiu
Record:   Prev Next