Record:   Prev Next
作者 齊良驥 著
書名 康德的知识学 / 齐良骥著
出版項 北京 : 商务印书馆, 2000[民89]
國際標準書號 7100026873
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  147.45 8463    在架上    30580001466742
版本 ;第1版
說明 5, 461面 ; 21公分
人民幣27.00元 (精裝)
附註 拼音題名: Kang de de zhi shi xue
附錄: 總體方面的設想、計劃、方針等
主題 康德 (Kant, Immanuel, 1724-1804) -- 學術思想 -- 知識論 csht
知識論 csht
Alt Title Kang de de zhi shi xue
Record:   Prev Next