Record:   Prev Next
作者 宋祖良 著
書名 拯救地球和人类未来 : 海德格尔的后期思想 / 宋祖良著
出版項 北京市 : 中囯社会科学出版社, 1993[民82]
國際標準書號 7500414358
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  147.71 8636    在架上    30580000338603
版本 第1版
說明 3, 348面 ; 21公分
人民幣10.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Zheng jiu diqiu he ren lei wei lai
主題 海德格 (Heidegger, Martin, 1889-1976) -- 學術思想 -- 哲學 csht
Alt Title Zheng jiu diqiu he ren lei wei lai
Record:   Prev Next