Record:   Prev Next
作者 伍茂國 (1969-) 著
書名 从叙事走向伦理 : 叙事伦理理论与实践 / 伍茂国著
出版項 北京 : 新华出版社, 2013
國際標準書號 9787516605578 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  191 2146 2013    在架上    30610010332450
版本 第一版
說明 [15], 255面 ; 23公分
附註 附录: 现代性伦理的双重面相
拼音題名: Cong xu shi zou xiang lun li : xu shi lun li li lun yu shi jian
含參考書目
主題 倫理學 csht
Alt Title 叙事伦理理论与实践
Cong xu shi zou xiang lun li : xu shi lun li li lun yu shi jian
Record:   Prev Next