Record:   Prev Next
書名 传敎士与近代中囯 / 顾长声著
出版項 上海市 : 上海人民出版社, 1981[民70]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  209.2 1174    在架上    30560300417240
 近史所郭廷以圖書館  249.2 961    在架上    mhc0062897
 文哲所  248.2 8274    在架上    30580002029523
版本 第1版
說明 [7], 455面 : 圖 ; 21公分
人民幣1.45元 (平裝)
附註 拼音题名: Chuan jiao shi yu jin dai zhong guo
含外文参考书目举要及索引
二刷(1983). MH
館藏: 1983第2刷. CLP
主題 基督敎 -- 中國 -- 歷史 -- 近代(1600-) csht
基督敎 -- 傳道 csht
Alt Author 顧長聲 著
Alt Title Chuan jiao shi yu jin dai zhong guo
Record:   Prev Next