Record:   Prev Next
作者 霍韜晦 編著
書名 佛學 / 霍韜晦編著
出版項 香港 : 香港中文大學出版社, 1982-1983[民71-72]
國際標準書號 9622012787 (v.1)
962201304x (v.2)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  220 8444  v.1    在架上    30580000340013
 文哲所  220 8444  v.2    在架上    30580000340021
 傅斯年圖書館中文圖書區  220 804  v.1    在架上    30530100479120
 傅斯年圖書館中文圖書區  220 804  v.2    在架上    30530100479138
版本 初版
說明 2冊 : 圖 ; 26公分
(平裝)
系列 中文教材 ; 第1種
附註 館藏: 1984年重印本. FSN
主題 佛教 csht
Record:   Prev Next