Record:   Prev Next
作者 孫業成 (1963-) 著
書名 法藏圆融之『理』研究 / 孙业成著
出版項 成都 : 巴蜀书社, 2013
國際標準書號 9787553103747 (平裝) : 人民幤27.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  220.11 8383    在架上    30580003135998
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 220.12 3955    在架上    30530110857430
版本 第1版
說明 [14], 258面 ; 21公分
系列 儒道释博士论文丛书
儒道釋博士論文叢書
附註 參考書目: 面251-256
主題 佛教 -- 哲學,原理 csht
Alt Title 法藏圆融之理研究
拼音題名: Fazang yuanrong zhi li yanjiu
拼音題名: Fa zang yuan rong zhi li yan jiu
Record:   Prev Next