Record:   Prev Next
書名 释迦塔与中囯佛教 / 溫金玉主编
出版項 北京市 : 宗教文化出版社, 2009
國際標準書號 9787802541757 (平裝) : 人民幣30.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 227.2 3681 2009    在架上    30520011075406
 文哲所  220.92 8363    在架上    30580003156119
版本 第1版
說明 [8], 494面 : 圖, 表, 書影 ; 21公分
附註 拼音題名: Shijia ta yu zhongguo fojiao
主題 佛塔 -- 中國 csht
佛教 -- 中國 csht
Alt Author 溫金玉 主編
Alt Title Shijia ta yu zhongguo fojiao
Record:   Prev Next