Record:   Prev Next
作者 陳允吉 (1939-) 主編
書名 佛教文学精编 / 陈允吉, 陈引{2d612f}主编
出版項 上海市 : 上海文艺出版社, 1997[民86]
國際標準書號 7532114651
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  224.511 8774    在架上    30580001081103
版本 第1版
說明 人民幣25.00元 (精裝)
[14], 503面 ; 21公分
附註 拼音題名: Fo jiao wen xue jing bian
主題 宗教文學 csht
Alt Author 陳引馳 主編
Alt Title Fo jiao wen xue jing bian
Record:   Prev Next