Record:   Prev Next
作者 李勤合 (1978-) 著
書名 早期庐山佛教研究 / 李勤合著
出版項 南昌市 : 江西人民出版社, 2011
國際標準書號 9787210048541 (平裝) : 人民幣25.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  228.2 4048    在架上    30560301032964
03-03-2017 已為 傅斯年圖書館 訂購 1 本.
版本 第1版
說明 [20], 316面 : 圖 ; 21公分
系列 庐山文化研究丛书
廬山文化研究叢書
附註 拼音題名: Zao qi Lu Shan fo jiao yan jiu
含參考書目
主題 佛教 csht
宗教文化 lcstt
廬山 -- 文化 csht
Alt Title Zao qi Lu Shan fo jiao yan jiu
Record:   Prev Next