Record:   Prev Next
作者 童辰 (1966-) 著
書名 中国佛教与江西的历史渊源 / 童辰著
出版項 南昌: 江西人民出版社, 2012
國際標準書號 9787210054412 (平裝) : 人民幣36.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 229.2 4964    在架上    30530110704798
 文哲所  228.2 837    在架上    30580003044117
版本 第1版
說明 [5], 322面 : 圖 ; 21公分
附註 拼音題名: Zhongguo fojiao yu jiangxi de lishi yuanyuan
含參考書目
主題 佛教 -- 中國 -- 歷史 csht
佛教史 lcstt
Alt Title Zhongguo fojiao yu jiangxi de lishi yuanyuan
Record:   Prev Next