Record:   Prev Next
作者 陳兵 (1945-) 著
書名 二十世纪中囯佛教 / 陈兵, 邓子美著
出版項 北京市 : 民族出版社, 2000[民89]
國際標準書號 7105037733
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  220.92 440    在架上    30550111608186
 文哲所  228.2 875 2000    在架上    30580001537815
版本 第1版
說明 [7], 608面 ; 21公分
人民幣29.80元 (平裝)
系列 因陀罗网书海
附註 附录: 1,20世纪中囯佛教大事纪; 2,20纪中囯佛教主要研究论著目录
拼音题名: Er shi shi ji zhong guo fo jiao
主題 佛教 -- 中國 -- 現代(1900-) csht
Alt Author 鄧子美 (1951-) 著
Alt Title Er shi shi ji zhong guo fo jiao
Record:   Prev Next