Record:   Prev Next
書名 麥克密倫聖經圖集 = The macmillan bible atlas
出版項 臺北市 : 少年歸主社, 1980[民69]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  241 4432    在架上    30520010261999
說明 171面 : 圖, 地圖 ; 30公分
(精裝)
Alt Title 聖經圖集
The macmillan bible atlas
Record:   Prev Next