Record:   Prev Next
作者 劉新利 編著
書名 基督教历史十二讲 = The history of Christianity / 刘新利编著
出版項 北京市 : 人民出版社, 2011
國際標準書號 9787010103679 (平裝) : 人民幣39.80元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  240.9 763    在架上    30550112619125
 文哲所  248.1 8747    在架上    30580002918311
版本 第1版
說明 [6], 290面 : 圖 ; 23公分
附註 拼音題名: Ji du jiao li shi shi er jiang
主題 基督教史 lcstt
基督教 -- 歷史 csht
Alt Title The history of Christianity
Ji du jiao li shi shi er jiang
Record:   Prev Next