MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  100209s2009  ch ad  b  000 0 chi d 
020  9789860210415 (精裝) 
040  AS|cAS 
041 0 chi 
100 1 林正士|e著 
245 10 金門西方宗教探源 /|c林正士著 
250  初版 
260  金門縣金城鎮 :|b金門縣文化局,|c2009 
300  279面 :|b彩圖, 表 ;|c22公分 
440 0 浯島社會研究叢刊 
500  附錄: 含金門天主教教會資料表等5種 
504  含參考書目 
650 7 基督教|2csht 
650 7 天主教|2csht 
651 7 宗教|z金門縣(福建省)|2csht 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  248.231 4414 2009    在架上    30600010641158