Record:   Prev Next
書名 李约瑟博士及其<中囯科学技朮史> / 张孟闻编
Li yao se bo shi ji qi <Zhong guo ke xue ji shu shi>
出版項 上海 : 华东师范大学出版社, 1989[民78]
國際標準書號 7561702752
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  C 309.2 1117    在架上    30520010524636
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 509.2 4483    到期 02-01-21    HPE0313970
 文哲所  309.2 8745    在架上    30580000124169
版本 第1版
說明 [5], 135面 : 冠像 ; 21公分
人民幣1.60元 (平裝)
主題 李約瑟 (Needham, Joseph, 1900-1995) -- 傳記 csht
科學 -- 中國 -- 歷史 csht
Alt Author 張孟聞 編
Record:   Prev Next