Record:   Prev Next
書名 民国中原度量衡简史 / 陈传岭主编
出版項 北京市 : 中国质检出版社, 2012
國際標準書號 9787502635268 (平裝) : 人民幣55.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  531.09 440    在架上    30550112672603
 文哲所  331.8092 8754    在架上  -  30580002986581
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 531.092 4408    在架上    30530111163978
版本 第1版
說明 [8], 268面 : 圖, 表 ; 23公分
附註 拼音題名: Minguo zhong yuan du liang heng jian shi
主題 度量衡 -- 中國 csht
Alt Author 陳傳嶺 主編
Alt Title Minguo zhong yuan du liang heng jian shi
Record:   Prev Next