MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  990706s1999  cc af     000 0 chi d 
020  7010027358 
040  AS|cAS|dCLP|dET|dMH 
041 0 chi 
100 1 何小顏|e著 
245 10 花与中囯文化 /|c何小颜著 
246 33 Hua yu zhong guo wen hua 
250  第1版 
260  北京市 :|b人民出版社,|c1999[民88] 
300  [22], 448面, 彩色图版[32]面 :|b图 ;|c21公分 
350  人民幣39.00元|b(精裝) 
440 0 中囯文化新论丛书 
500  拼音题名: Hua yu zhong guo wen hua 
500  附录: 1,中囯传统十大名花;2,中囯的省(区)花和市花;3,
    中囯历代花卉名著 
650 7 花卉|x文化|z中國|2csht 
651 7 中國|x文化|2csht 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  435.4 8742    在架上    30580001265755
 民族所圖書館  C 435.4 2190 1999    在架上    30520010818194
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 923.08 4044  v.7    在架上    30530104647615
 近史所郭廷以圖書館  635.4 155    在架上    30550111735963