Record:   Prev Next
書名 福安畬医畬药 / 钟隐芳主编
出版項 福州市 : 海风出版社, 2010
國際標準書號 9787805979427 (精裝) : 人民幣388.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  536.2813/8 8637    在架上  -  30580002967383
版本 第1版
說明 [10], 390面 : 彩圖 ; 30公分
附註 拼音題名: Fuan sheyi sheyao
主題 中國醫藥 csht
畬族 -- 福建省 csht
少數民族 -- 中國 csht
Alt Title Fuan sheyi sheyao
Record:   Prev Next