Record:   Prev Next
書名 社会转型与土家社会文化发展 / 苏晓云主编
出版項 北京市 : 民族出版社, 2012
國際標準書號 9787105122158 (平裝) : 人民幣55.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  536.2814 4461 2012    在架上    30610010309490
 民族所圖書館  C 536.2814/5 4461 2012    在架上    30520011171767
版本 第1版
說明 [18], 610面 : 圖, 地圖, 表格, 樂譜 ; 21公分
附註 拼音題名: Shehui zhuanxing yu tujiazu shehui wenhua fazhan
主題 土家族 lcstt
民族文化 lcstt
社會變遷 lcstt
Alt Author 蘇曉雲 主編
Alt Title Shehui zhuanxing yu tujiazu shehui wenhua fazhan
Record:   Prev Next