Record:   Prev Next
作者 舒也 著
書名 中西文化与审美价值诠译 / 舒也著
出版項 上海市 : 三聯書店, 2008
國際標準書號 9787542629043 (平裝) : 人民幣27.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  541.28 875    在架上  -  30580002948599
版本 第1版
說明 [7], 187面 : 表 ; 24公分
附註 拼音題名: Zhongxi wenhua yu shenmei jiazhi quanshi
參考書目: 面176-185
主題 文化 -- 比較研究 csht
Alt Title Zhongxi wenhua yu shenmei jiazhi quanshi
Record:   Prev Next