Record:   Prev Next
作者 林玉樹 (1941-) 著
書名 职称 职称 / 林玉树著
出版項 沈阳市 : 辽宁人民出版社, 1988[民77]
國際標準書號 7205006902
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  542.74 8733    在架上    30580001521884
版本 第1版
說明 [3], 125面 ; 19公分
人民幣1.05元 (平裝)
附註 拼音題名: Zhicheng zhicheng
主題 職業 csht
Alt Title Zhicheng zhicheng
Record:   Prev Next