Record:   Prev Next
作者 李雪萍 著
書名 城市社区公共产品供給硏究 / 李雪萍著
出版項 北京 : 中囯社会科学出版社, 2008
國際標準書號 9787500468752 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  545.092 4014 2008    在架上    30650010016893
版本 第1版
說明 319面 : 圖 ; 21公分
系列 市治书系
市治書系
附註 拼音題名: Chengshishequ gonggongchanpin gongji yanjiu
含參考書目
主題 社區 csht
公共設施 csht
Alt Title Chengshishequ gonggongchanpin gongji yanjiu
Record:   Prev Next