Record:   Prev Next
作者 徐明前 (1971-) 著
書名 城市的文脈 : 上海中心城旧住区发展方式新论 / 徐明前著
出版項 上海 : 學林出版社, 2004[民93]
國際標準書號 9787806688335
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 文哲所  545.09221 8554    在架上    30580002119761
版本 第1版
說明 442面, 彩圖版[3]面 ; 21公分
人民幣28.00元 (平裝)
附註 拼音題名: Shanghai zhongxincheng jiuzhuqu fazhan fangshi xinlun
參考書目: 面426-437
主題 社區發展 -- 上海市 csht
Alt Title Shanghai zhongxincheng jiuzhuqu fazhan fangshi xinlun
上海中心城旧住区发展方式新论
Record:   Prev Next