Record:   Prev Next
作者 陸春萍 著
書名 转型期人民调解机制社会化运作 / 陆春萍著
出版項 北京 : 中國社会科学出版社, 2010
國際標準書號 9787500485797 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  546.7 7454 2010    在架上    30650010010805
版本 第1版
說明 [8], 280面 : 表 ; 21公分
附註 拼音題名: Zhuanxingqi renmin tiaojie jizhi shehuihua yunzuo
含參考書目
主題 社會團體 -- 中國 csht
Alt Title Zhuanxingqi renmin tiaojie jizhi shehuihua yunzuo
Record:   Prev Next