Record:   Prev Next
書名 火在燒.血在燒 : 獻給天安門勇士 / 行政院新聞局編
出版項 臺北市 : 行政院新聞局, 民78[1989]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  922.86 118    在架上    MHC0089771
 人社中心  527.86 2170    在架上    30560300460562
 歐美所九一七淹水  527.87 0277    已報銷    30500700001152
 民族所圖書館  527.86 2170    在架上    30520010589787
 生命科學圖書館  549.22 6446 1989    破損不外借    ABM778187
 生命科學圖書館  527.86 6446 1989    在架上    30110300048544
版本 初版
說明 418面 ; 21公分
(平裝)
主題 學生運動 csht
Alt Author 行政院 新聞局 編
Record:   Prev Next