Record:   Prev Next
作者 劉武根 (1976-) 著
書名 构建中国现代性的理论探索 / 刘武根著
出版項 北京 : 中国社会科学出版社, 2011
國際標準書號 9787516101728 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  549.22 7214 2011    在架上    30610010330900
版本 第1版
說明 [10], 230面 ; 24公分
附註 拼音題名: Gou jian zhong guo xian dai xing de li lun tan suo
含參考書目
主題 社會主義 -- 中國 csht
Alt Title Gou jian zhong guo xian dai xing de li lun tan suo
Record:   Prev Next