Record:   Prev Next
書名 著名学者论社会主义市场经济 / 日山編
出版項 北京市 : 人民出版社, 1992
國際標準書號 7010012792(平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  552.0982 6022 1992    在架上    30600010712280
說明 2, 398面 ; 21公分
附註 拼音題名: Zhuming xuezhe lun shehuizhuyi shichang jingji
主題 社會主義 -- 經濟方面 csht
Alt Author 日山 編
Alt Title Zhuming xuezhe lun shehuizhuyi shichang jingji
Record:   Prev Next