MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  950301s1994  ch ad    f00000 chi d 
020  9570046805 (平裝) 
040  AS|cAS|dISSP 
041  chi 
110 2 行政院|b大陸委員會|e編著 
245 10 兩岸經濟專題分析彙編 /|c行政院大陸委員會編著 
260  臺北市 :|b行政院大陸委員會,|c民83[1994] 
300  [1], 130面 :|b圖, 表 ;|c30公分 
350  |b(平裝) 
650 7 兩岸關係|x經濟|x論文,講詞等|2csht 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  552.2 2174    在架上    30560300577431
 民族所圖書館  552.207 2174    在架上    30520010633825
 人文社會聯圖  552.207 2174 1994    在架上    30600010563535