Record:   Prev Next
書名 福建省经济地理 / 陈佳源主编 ; 黃公勉副主编
出版項 北京市 : 新华出版社, 1991[民80]
國際標準書號 7501110433
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  552.2831 7523    在架上    30600010310895
版本 第1版
說明 [10], 504面, 冠摺地圖1面 : 圖, 地圖, 表 ; 21公分
人民幣8.90元 (平裝)
系列 中囯省市区经济地理丛书
附註 拼音題名: Fu jian sheng jing ji di li
Alt Author 陳佳源 主编
黃公勉 副主编
Alt Title Fu jian sheng jing ji di li
Record:   Prev Next