Record:   Prev Next
作者 陳翰笙 (1897-) 著
書名 解放前西双版纳土地制度 / 陈翰笙著
出版項 北京市 : 中國社会科学出版社, 1984[民73]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  554.22 7548    在架上    30560300590541
 民族所圖書館  C 554.292 7549    在架上    30520010501923
 近史所郭廷以圖書館  334.52 440.4    在架上    MHC0080048
 人文社會聯圖濱下武志文庫  HMA 554.2 7548 1984    在架上    30910010580938
版本 第1版
說明 [1], 76面 : 表 ; 19公分
人民幣0.44元 (平裝)
附註 拼音題名: Jiefang Qian Xishuangbanna Tudi Zhidu
主題 土地制度 -- 中國 csht
Alt Title Jiefang Qian Xishuangbanna Tudi Zhidu
Record:   Prev Next