Record:   Prev Next
作者 徐喜辰 著
書名 井田制度研究 / 徐喜辰著
出版項 [长春市] : 吉林人民出版社, 1984[民73]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 334.5 404    在架上    HPE0012223
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 334.5 404 c.2  在架上    HPE0012224
 文哲所  554.22 8547    在架上    30580001783013
版本 第1版
說明 [12], 297面 : 圖, 表 ; 19公分
人民幣0.98元 (平裝)
附註 拼音题名: Jingtian zhidu yanjiu
含參考書目
主題 田制 csht
Alt Title Jing tian zhi du yan jiu
Record:   Prev Next