Record:   Prev Next
作者 馬傳棟 著
書名 工业生态经济学与循环经济 / 马传栋著
出版項 北京 : 中國社会科学出版社, 2007
國際標準書號 9787500461586 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  555 7124 2007    在架上    30650010010177
版本 第1版
說明 [8], 424面 : 圖 ; 21公分
附註 拼音題名: Gongye shengtai jingjixue yu xunhuan jingji
含參考書目
主題 工業經濟 csht
產業經濟學 csht
Alt Title Gongye shengtai jingjixue yu xunhuan jingji
Record:   Prev Next