Record:   Prev Next
作者 丁渠 (1972-) 著
書名 立法中的不正当部门利益治理 : 代议制民主的视角 / 丁渠著
出版項 北京 : 中国社会科学出版社, 2014
國際標準書號 9787516142752 (平裝)
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  571.64 1031 2014    在架上    30660010057227
版本 第1版
說明 [6], 224面 : 圖, 表 ; 24公分
附註 河北经贸大学学术著作出版基金资助
拼音題名: Li fa zhong de bu zheng dang bu men li yi zhi li
含參考書目
主題 代議政治 lcstt
Alt Title 代议制民主的视角
Li fa zhong de bu zheng dang bu men li yi zhi li
Record:   Prev Next