Record:   Prev Next
作者 徐宗勉 著
書名 近代中囯对民主的追求 / 徐宗勉等著
出版項 合肥市 : 安徽人民出版社, 1996[民85]
國際標準書號 7212013390
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟三樓(洽櫃臺調閱)  323.09 404.1    在架上    30550111580005
 文哲所  571.7 8528    在架上    30580001352058
版本 第1版
說明 [24], 533面 : 表 ; 21公分
人民幣19.80元(平裝)
附註 拼音题名: Jin dai zhong guo dui min zhu de zhui qiu
主題 政體改革 -- 中國 csht
民主政治 -- 中國 csht
Alt Title Jin dai zhong guo dui min zhu de zhui qiu
Record:   Prev Next