Record:   Prev Next
書名 經濟發展 : 擺脫貧困的枷鎖 / 王作榮口述;林昭武編寫
出版項 台北市 : 天下雜誌, 1990[民79]
國際標準書號 9579079099
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  573.07 1029 v.2    在架上    30520010565027
 人文社會聯圖  573.07 1029-5 v.2    在架上    30600010250687
Record:   Prev Next