Record:   Prev Next
書名 財政與金融 : 政府的兩把巨鉗 / 王作榮口述;林昭武編寫
出版項 台北市 : 天下雜誌, 1990[民79]
國際標準書號 9579079099
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 民族所圖書館  573.07 1029 v.5    在架上    30520010565050
 人文社會聯圖  573.07 1029-5 v.5    在架上    30600010250653
Record:   Prev Next