Record:   Prev Next
作者 古藤誠藏 編著
書名 臺灣警察法規 / 古藤誠藏編著
出版項 臺北 : 日本物產合資會社臺北支店, 明治39[1906]
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  575.81 4404  v.1    在架上    30600010429935
 人文社會聯圖  575.81 4404  v.2    在架上    30600010429943
 人文社會聯圖  575.81 4404  v.3    在架上    30600010429950
 人文社會聯圖  575.81 4404  v.4    在架上    30600010429968
說明 4冊 : 表 ; 26公分
附註 含索引
Record:   Prev Next