Record:   Prev Next
作者 高偉濃 著
書名 囯际移民环境下的中囯新移民 / 高伟浓等著
出版項 北京 : 中囯华侨出版社, 2003[民92]
國際標準書號 7801207351
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  577.72 0023    在架上    30560300697387
版本 第1版
說明 [9], 448面 : 表 ; 21公分
人民幣25.00元 (平裝)
附註 拼音题名: Guo ji yi min huan jing xia de zhong guo xin yi min
主題 移民 -- 中國 csht
華僑 csht
Alt Title Guo ji yi min huan jing xia de zhong guo xin yi min
Record:   Prev Next