Record:   Prev Next
作者 沈健 著
書名 历史上的大移民 : 走西口 / 沈健著
出版項 北京 : 北京工业大学出版社, 2013
國際標準書號 9787563933020 (平裝) : 人民幣26.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人文社會聯圖  577.72 3425 2013    在架上    30610010321487
 近史所郭廷以圖書館  362.18 128    到期 04-22-20    30550112770530
 人社中心  542.132 3425    在架上    30560301118086
版本 第1版
說明 [4], 215, [1]面 : 圖, 像 ; 24公分
附註 拼音題名: Li shi shang de da yi min : Zou xi kou
含參考書目
主題 移民 -- 中國 csht
人口遷移 lcstt
Alt Title Li shi shang de da yi min : Zou xi kou
走西口
Record:   Prev Next