Record:   Prev Next
書名 清末立宪运动文选 / 戴逸主编 ; 方学尧注译
出版項 成都 : 巴蜀書社, 2011
國際標準書號 9787807528807 (平裝) : 人民幣21.00元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 人社中心  581.291 4337    在架上  -  30560301043433
01-07-2015 已為 近史所郭廷以圖書館 訂購 1 本.
版本 第1版
說明 [11], 189面 ; 23公分
系列 近代名文导读
近代名文導讀
附註 拼音題名: Qing mo li xian yun dong wen xuan
主題 立憲派 lcstt
清季立憲 lcstt
Alt Author 戴逸 主編
方學堯 注譯
Alt Title Qing mo li xian yun dong wen xuan
Record:   Prev Next