MARC 主機 00000nam 2200000 a 4500 
001  clp0290835 
008  050712s2004  cc d     001 0 chi d 
020  7806820930 
040  AS|cAS|dFSN|dCLP 
041 0 chi 
100 1 李寅生|e編著 
245 10 中日古代帝王年号及大事对照表 /|c李寅生编著 
246 33 Zhongri Gudai Diwang Nianhao Ji Dashi Duizhaobiao 
250  第1版 
260  成都 :|b四川出版集团 :|b四川辞书出版社,|c2004[民93] 
300  [5], 216面 ;|c26公分 
350  人民幣35.00元|b(平裝) 
500  附录: 1,年号笔画索引;2,主要參考书目 
500  拼音題名: Zhongri Gudai Diwang Nianhao Ji Dashi 
    Duizhaobiao 
590  館藏: 2005第2刷217面.|5CLP 
651 7 中國|x歷史|x年表|2csht 
651 7 日本|x歷史|x年表|2csht 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 傅斯年圖書館大陸圖書區  S 902 1611    在架上    30530104881719
 文哲所  610.5 8426    在架上    30580002908353