MARC 主機 00000nam 2200000 i 4500 
008  980211s1984  ch o     000 0 chi d 
020  |q(平裝) :|cNT$150 
040  AS|bchi|cAS|dMH|dFSN 
100 1 傅樂成|d(1922-)|e著 
245 10 時代的追憶論文集 /|c傅樂成著 
250  初版 
260  臺北 :|b時報文化出版公司,|c民73[1984] 
300  [5], 295面, 圖版[4]葉 :|b相片 ;|c22公分 
490 1 時報書系 ;|v510 
651 7 中國|x歷史|x論文,講詞等|2csht 
830 0 時報書系 ;|v510 
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館B棟二樓(洽櫃臺調閱)  848 547.1    在架上    30550111407373
 文哲所  617 8593    在架上    30580002099484
 傅斯年圖書館中文圖書區  848 5478    到期 02-01-21    30530105698641
 傅斯年圖書館中文圖書區  848 5478 c.2  在架上    30530111451621
 人文社會聯圖曹永和文庫  TSAO 617 2325-2 1984    在架上    30600610339393