Record:   Prev Next
作者 田東江 著
書名 青山依旧 : 报人读史札记三集 / 田东江著
出版項 北京 : 商务印书馆, 2011
國際標準書號 9787100086684 (平裝) : 人民幣35.80元
book jacket
館藏地 索書號 處理狀態 OPAC 訊息 條碼
 近史所郭廷以圖書館  921.9 057:3    在架上    30550112600547
 文哲所  617 8573:3    在架上    30580002952484
版本 第1版
說明 [6][, 268面 ; 23公分
附註 拼音題名: Qing shan yi jiu : Bao ren du shi zha ji san ji
主題 史學 -- 評論 csht
Alt Title Qing shan yi jiu : Bao ren du shi zha ji san ji
報人讀史箚記三集
Record:   Prev Next